mr. Jeppe Balkema

Op 12 februari 2020 komt mr. Jeppe P. Balkema spreken over de TBS.

Is de TBS echt een voortdurende bron van angst en zorg zoals sommige media willen doen geloven? Wanneer krijgt een veroordeelde TBS, hoeveel van hen reïntegreren weer in de samenleving, staan de kosten in verhouding tot de baten of is het meer een uiting van beschaving in ons rechtssysteem? Deze en vele andere vragen zal de heer Balkema behandelen in zijn Winteravondlezing.

De heer Balkema (1946) was van 1981 tot 1986 hoogleraar Strafrecht aan de Universiteit van Maastricht en is twaalf jaren lid van de Hoge Raad der Nederlanden geweest. Momenteel is hij nog lid van het Adviescollege Verloftoetsing TBS en secretaris van het bestuur van de Stichting Koningsheide. Zijn ervaring met de TBS heeft hij opgedaan vanaf de tijd dat hij wetenschappelijk medewerker was aan de Rijksuniversiteit Groningen (1981).

Reserveer vast deze avond voor dit veelomvattende en interessante onderwerp.

Meer informatie volgt te zijner tijd.

De Culturele Commissie