De Groote Sociëteit

Het gebouw van de vereniging Groote Sociëteit is gelegen aan de Jansbuitensingel 28 te Arnhem. De parterre van het vijf verdiepingen hoge gebouw is eigendom van de Groote Sociëteit en werd op 27 februari 1976 officieel geopend door Burgemeester Roelen, destijds lid van onze Sociëteit. Het in 1976 geopende pand is een nieuw gebouw, dat op de plaats is gekomen van een oude(re) villa, die in 1946 betrokken werd.
In 2007 heeft een grootscheepse verbouwing en modernisering plaats gevonden, waarvoor in 2006 door de AV het groene licht is gegeven. In principe is de Sociëteit geopend gedurende de werkdagen vanaf 16.00 uur. Bijzondere evenementen daargelaten, is de Sociëteit in het weekend gesloten.

Het Sociëteitsgebouw heeft een oppervlak van ca 495 m2. De belangrijkste ruimte is de Conversatiezaalzaal met buffet, haard en uitzicht op de fraaie fontein van de Jansbuitensingel. Voorts is er een goed geoutilleerde kegelbaan en een biljartzaal met drie biljarts. Voor bridge en diners is er aan de achterzijde van het gebouw de Bridge- & dinerzaal.

Met uitzondering van de bezetting ten tijde van de Bataafse Republiek, aan het eind van de 18e eeuw en in de oorlogsjaren 1940-1945, is de Sociëteit steeds geopend geweest. In de Bataafse Republiek werd de Sociëteit door de bezetters vanwege haar oranjegezinde leden gesloten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er evenzeer geen gelegenheid de Verenigingsactiviteiten voort te zetten. Het sociëteitsgebouw, toen nog in de Koningstraat, was door de bezetter gevorderd.
In 1946 is de draad weer opgepakt; niet in het te Groote Sociëteitsgebouw, maar in een pand aan de Jansbuitensingel, ongeveer op de plek waar de Sociëteit thans gevestigd is.