50e Lustrum Groote Sociëteit

Groote Sociëteit Arnhem 250 jaar !

Op 1 april 2013 bereikt de sociëteit deze respectabele leeftijd. De festiviteiten staan in het teken om de onderlinge band tussen de leden te versterken, maar ook die met de Arnhemse omgeving. Dit gebeurt met een cadeau van de jubilerende Sociëteit aan de ArtEZ Hogeschool.

Het cadeau aan ArtEZ is een stimulans aan een veelbelovend jong talent op de opleiding Product Design.
Gedurende een aantal jaren wordt daartoe een stipendium door de Groote Sociëteit ter beschikking gesteld (een geldelijke bijdrage) en wordt ook hulp geboden aan de startende kunstenaar door ervaren leden.

De genomineerde studenten van ArtEZ 2013 zijn:
|| Anne Vaandrager: Afwijken van de norm
|| Nienke Voorintholt & Luuk Wiehink: Bagasse (no Waste)
|| Juliette Huygen:Het onbezorgde kind en de (harde) realiteit
|| Jochem Kruizinga: Design Interventie