Groote Sociëteit Arnhem

Welkom op de site van de Groote Sociëteit Arnhem.
De vereniging Groote Sociëteit Arnhem is in 1763 opgericht als een Heerensociëteit.  Sinds augustus 2021 is het lidmaatschap echter niet meer alleen voorbehouden aan Heeren maar ook opengesteld voor Dames.

Het motto:

Bevordering en Veraangenaming van Gezellig Verkeer van de leden onderling

De naam Groote Sociëteit duikt voor het eerst op in het jaar 1763. De Sociëteit, waar toen sprake van was, stond bekend onder de naam ‘Groote Sociëteit Turpius, ejicitur quam non admittitur hospes’. In vrije vertaling wil dit zeggen, dat het erger is dat iemand het lidmaatschap wordt ontnomen dan dat hij niet wordt toegelaten.

De oprichting van de Groote Sociëteit heeft plaatsgevonden op 1 april 1763. Gedurende bijna twee en een halve eeuw fungeert de Vereniging als trefpunt van Heeren uit het Arnhemse. Met uitzondering van de bezetting in de Bataafse Republiek, aan het eind van de 18e eeuw en in de oorlogsjaren 1940-1945, is de Sociëteit steeds geopend geweest. In de Franse tijd werd de Sociëteit door de bezetters vanwege haar oranjegezinde leden gesloten. Daarna ging de Sociëteit verder onder de naam ‘Groote Sociëteit Arnhem’.

Kernactiviteiten

Allereerst moet de woensdagavond worden genoemd: de voor alle leden toegankelijke sociëteitsavond, met aansluitend de mogelijkheid om samen te dineren.
Daarnaast zijn er veel gezelschappen zoals de maandagtafel, een viertal kegelclubs, de bridgeclub, de biljartclub en de beleggingsclubs de “Hoge Hoed” en “Heeren Beleg”.
Het staat een ieder vrij het initiatief te nemen voor nieuwe clubs.
Er zijn ook een aantal belangrijke jaarlijks terugkerende bijeenkomsten, zoals de Nieuwjaarsreceptie, de Oranjeborrel, het Heerendiner, de Algemene Vergadering, het Groot Evenement en de Winteravondlezingen.

Conversatiezaal

De “conversatiezaal” is naar goed Sociëteitsgebruik het kloppend hart van de club. Deze sfeervolle zaal, met uitzicht over de Jansbuiten- en Jansbinnensingel, is de ontmoetingsplaats van de leden en intoduce?s, onder genot van drankjes en hapjes. De gezelschappen verzamelen zich hier voordat ze zich naar één van de andere zalen begeven voor biljart, bridge, schaken, kegelen enz.. Hier worden ook de diners voor de wat kleinere groepen (tot 40 personen) geserveerd. Deze (airconditioned) zaal leent zich uitstekend voor bijvoorbeeld recepties of bedrijvenborrels van 20 tot 80 personen maar kan ook, bij grotere gezelschappen, door simpelweg de deuren te openen verbinding hebben met de rest van het gebouw.

Kegelen

Net zoals kegelen, is biljarten een spel wat, binnen Sociëteiten, al eeuwen wordt gespeeld. We beschikken over een aparte zaal met daarin twee zogenoemde Wilhelmina Biljarts. Op vaste dagen wordt door een aantal leden, op verschillende niveau’s, gespeeld. Doordat de wanden van deze ruimte geopend kunnen worden bestaat de mogelijkheid om, tijdens een spelletjesdag ook de biljarters “in het zicht” te laten spelen of de biljartruimte in zijn geheel te gebruiken voor het centraal opstellen van buffetten.

In onze Sociëteit liggen, in een aparte ruimte, de laatste twee kegelbanen binnen Arnhem. Kegelen, een oeroude voorloper van bowling. Het is een echte “Sociëteitssport”. Dit is dan ook de voornaamste reden dat ook onze kegelruimte, bij de verbouwing van 2007, een volledige face-lift heeft ondergaan. Anders dan bij bowling werpt de speler een vast aantal beurten achter elkaar, worden de negen kegels na elke worp weer teruggeplaatst en wordt het totaal aantal omgevallen kegels, het aantal “hout”, bij elkaar opgeteld. Het is een hele kunst om de bal, welke maar één gat heeft (voor de duim) aan het einde van de slechts 35 cm brede, 20 meter lange en een beetje holle baan zo uit te laten komen dat men een hoog aantal hout gooit. Zoals bij iedere andere sport zijn er vele spelvarianten (doodskistje, telefoonnummer enz.) welke om rondjes of eeuwige roem worden gespeeld. Onze banen worden op vaste dagen en uren gebruikt door zowel Sociëteits- als externe clubs (waarvan sommigen al meer dan 90 jaar oud zijn) en zijn ook te huur voor hen die, al dan niet in combinatie met een volledig verzorgde feestmiddag of – avond eens wat anders willen. Combinaties met andere spelen (bijvoorbeeld biljart, schaken) behoren hierbij ook tot de mogelijkheden. Heeft u belangstelling voor vaste- of incidentele huur, lidmaatschap van een kegelclub neem dan contact met ons op.

Dineren of vergaderen

De twee vergaderzalen, één voor vergaderingen tot 8 personen en voor vergaderingen van 8 tot 16 personen, zijn middels deuren van elkaar gescheiden. Twee van de wanden zijn systeemwanden, hierdoor vergroten de vergaderzalen, bij grote evenementen, de oppervlakte van de bridge- en dinerzaal. Natuurlijk is onze staf ook in staat om in deze zalen voor, tijdens en na uw bespreking, drankjes, lunches, borrelhapjes of diners te serveren. Ook derden kunnen, tegen een geringe vergoeding, vergaderruimte van ons huren.